Headlines News :
Home » » ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ဒီဇိုင္းပံုစံကို ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕ျပအဖြဲ႕တစ္ခုက ေရးဆြဲေနၿပီး စီမံကိန္းမွာ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္မည္ဟု သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ဒီဇိုင္းပံုစံကို ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕ျပအဖြဲ႕တစ္ခုက ေရးဆြဲေနၿပီး စီမံကိန္းမွာ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္မည္ဟု သိရ

Written By Aye Minn on Tuesday, March 8, 2016 | 9:56 AM

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ဒီဇိုင္းပံုစံကို ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္း၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပအဖြဲ႕တစ္ခုက ေရးဆြဲေနၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးမွာ စုစုေပါင္း ၁၀ ႏွစ္ မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္သန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ယခုႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအား ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ၊ Business Capital City Development Ltd ႏွင့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြဲျဖစ္သည့္ ေရႊပုပၸါး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလိမိတက္တို႔အား ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအား လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္၊ ပန္းလိႈင္ျမစ္ႏွင့္ တြံေတးတူးေျမာင္းအၾကား၊ လိႈင္ျမစ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာ-တြံေတးကားလမ္းအၾကား ေျမေနရာမ်ားကို လ်ာထားၿပီး ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္း၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမေနရာမ်ား ပါ၀င္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ ျမစ္ကူးတံတားမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္၊ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘိုးရြားရိပ္သာ၊ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ ျပတိုက္မ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ယခုႏွစ္လယ္ပိုင္းမွ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းမွာ စီးပြားေရးဗဟိုခြဲ ေလးခုေလာက္ ပါမယ္။ တံတားေတြ၊ လမ္းေတြလုပ္တာနဲ႔တင္ သံုးႏွစ္ေလာက္ၾကာမွာ။ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးဆို စုစုေပါင္း ၁၀ ႏွစ္ကေန ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာျမင့္ႏိုင္တယ္။ အစိုးရအဆက္ဆက္ လုပ္သြားရမွာေပါ့” ဟု ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမွဒါ႐ိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္သန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ေဒသခံေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္က ကိုယ့္ေဒသနားမွာ ကိုယ္ေနခ်င္တယ္။ သာသနိကအေဆာက္အအံုေတြ၊ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံုေတြ မဖ်က္ခ်င္ဘူး။ အဲဒီလိုေျပာထားေတာ့ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ဂ်ပန္အဖြဲ႕က ၿမိဳ႕ျပပံုစံ ေရးဆြဲေနပါတယ္။ ဂ်ပန္က သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေရးဆြဲတဲ့အဖြဲ႕ပဲ။ နာမည္ေတာ့ ေသခ်ာမသိဘူး”ဟု ဦးခင္ေမာင္သန္႔က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လယ္ေျမဧက သံုးေသာင္းခန္႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားရာ ေဒသရွိ လယ္ေျမတစ္ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ၿမိဳ႕ေျပအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ဂရန္ရွိေျမကြက္ ႏွစ္ကြက္ႏွင့္ တိုက္ခန္း တစ္ခန္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား မဟုတ္ဘဲ ျပင္ပမွ လာေရာက္၀ယ္ယူသည့္ သူမ်ားအတြက္မူ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ဂရန္ရွိေျမကြက္ ႏွစ္ကြက္ကိုသာ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခန္းတစ္ခန္း မပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးမည့္ ေျမကြက္မ်ားမွာလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ဧရိယာအတြင္း၌သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း လယ္ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ေဒသခံမ်ားက လံုး၀ေရာင္းခ်ျခင္း မရွိေတာ့ဟု စံုစမ္းသိရသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အဘက္ဘက္မွ ေ၀ဖန္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က တရား၀င္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက တင္ဒါမ်ား စတင္ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
EMG
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template