Headlines News :
Home » » ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေစာင့္ႀကိဳေနသည့္ အခက္အခဲမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေစာင့္ႀကိဳေနသည့္ အခက္အခဲမ်ား

Written By Aye Minn on Monday, March 14, 2016 | 11:13 PMျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အထင္ရွားဆံုး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ NLD က ဒုတိယသမၼတေလာင္း ႏွစ္ဦး အမည္စာရင္းအား လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းမွာ ထုိ ေျပာင္းလဲမႈခရီးစဥ္၏ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈမ်ဳိးမရွိရန္ ဦးစားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကမၻာ႔စင္ျမင့္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထြက္ေပၚရန္ အစျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိုင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အထူးခၽြန္ဆံုး ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကုိ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွစ္မ်ဳိး တစ္ၿပဳိင္တည္း ျပဳလုပ္သည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး တစ္ၿပဳိင္တည္း ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံ အနည္းငယ္သာရွိသည္။

စစ္တပ္က ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားအား ပုိမုိေနရာေပးရန္ လက္ခံခြင့္ျပဳလုိျခင္းမွာ လူထုေထာက္ခံမႈ ဆံုး႐ံႈးေနရျခင္းကုိ အမွန္တကယ္ စုိးရိမ္လာျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ အာလင္တန္ အမ်ဳိးသားစစ္သခ်ဳိ ၤင္းႏွင့္ ပုလဲဆိပ္ကမ္းအမွတ္တရကဲ့သုိ႔ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား၏ စစ္တပ္အေပၚ ေလးစားမႈ၊ အေလးထားမႈတုိ႔ကုိ အားက်ခဲ့သည္။

ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ တာ၀န္မွ အနားယူခ်ိန္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ “အနားယူတဲ့အခါ လူေတြက ဘာေတြေျပာၾကမလဲ” ဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျပန္ေမးမိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အျခား အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢ လံုၿခဳံေရးေကာင္စီမွသည္ လက္နက္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုအထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ အလြန္အမင္း မွီခုိေနရျခင္းကုိ စုိးရိမ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အာဏာစြန္႔လႊတ္၍ ထြက္သြားရန္မွာ မည္သူ႕အတြက္မွ လြယ္ကူျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကလည္း အာဏာစြန္႔လႊတ္ရသည့္တုိင္ အစုိးရသစ္အေပၚ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္လုိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူထု ေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားလုိသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယဦးစီးခ်ဳပ္ တုိ႔၏ ပင္စင္ယူမည့္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္အား ၅ ႏွစ္ ထပ္တုိးခဲ့ျခင္းက ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ထုိကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ ရရွိလာမည္ကုိ မလုိလားသျဖင့္ အစုိးရသစ္ မတက္မီ အလ်င္အျမန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ေရွ႕ခရီးတြင္ နုိင္ငံေရး ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ေတြ႕ရႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ႀကဳိးစားရာတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားထဲ က်ေရာက္ျခင္း မရွိရန္ အစြမ္းကုန္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအား လက္ေတြ႕ ပဲ့ကုိင္ေမာင္းႏွင္သည့္အခါ အလြဲလြဲအမွားမွား ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကမာၻ႔သမုိင္းတြင္ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္ကုိ သတိခ်ပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈမွာ အာရွ ဆင္းရဲဆံုးစာရင္း၀င္ ျဖစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ သူ႕တြင္ ရက္တစ္ရာ စီမံကိန္း၊ ၆ လ စီမံကိန္း၊ တစ္ႏွစ္စီမံကိန္း စသည္တုိ႔ ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ အဆင့္တုိင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေစာင့္ႀကဳိလ်က္ရွိသည္။

ေျမယာက႑ တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ ျပသ၁နာမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း စစ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ တပ္မွဴးမ်ားက တပ္တြင္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူကာ မူလပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ အငွားခ်ထားျခင္းမ်ား အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထုိေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခုိင္မာမွန္ကန္သည့္ စာရင္းမ်ား မရွိျခင္းက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ျပသ၁နာ ျဖစ္ေစသည္။

ထုိ႔အျပင္ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အက်ဳိးအျမတ္ တစ္ခုတည္းၾကည့္ကာ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ခ႐ုိနီ ကြန္ရက္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားျခစားမႈက ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ ပံုစံက်မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္ အေလ့အထ ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ နည္းလမ္းရွာေဖြရမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ျပည္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခား ပညာသင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အနည္းငယ္ကုိ အၿပဳိင္အဆုိင္ ေခၚယူၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ျပည္ပကုမၸဏီႀကီးမ်ားကုိ ပုိမုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေျခအေနက ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈကုိ ပုိမုိျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးေျမ ဧရိယာမွာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ အာရွ၏ ရိကၡာေထာက္ပံ့သူ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာလည္း ရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီရန္ လုိအပ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ အာရွအင္အားႀကီး တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ တုိ႔ႏွင့္ အဆင္ေျပမည့္ နည္းလမ္းကုိ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေန သျဖင့္ ျမန္မာသည္ ျပသ၁နာရပ္တြင္ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္သူ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးပါသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိျပသ၁နာရပ္မ်ားအားလံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတည္း ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မ်ားျပားလြန္းေနသည့္အျပင္ ေျခလွမ္းအမွားကုိ ေစာင့္ေနသည့္ အာဏာကုိ လက္မလႊတ္ခ်င္ေသးသည့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားလည္း ရွိေနသည္ကုိ အထူးသတိရန္ လုိအပ္ေပသည္။

KHTun
The Ladies News
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template