Headlines News :
Home » , » ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ တရုတ္ပါ၀င္လာရန္ ထုိင္းႀကိဳးပမ္း

ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ တရုတ္ပါ၀င္လာရန္ ထုိင္းႀကိဳးပမ္း

Written By Aye Minn on Tuesday, March 29, 2016 | 8:26 AMထား၀ယ္၊ မတ္ ၂၈

အလ်င္အျမန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမျပဳဘဲ သတိႀကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအစား ထား၀ယ္စီမံကိန္း အေစာပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ပါ၀င္လာရန္ စီမံကိန္း ကနဦးလုပ္ပုိင္ခြင့္ရ ထုိင္းကုမၸဏီက ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

ထား၀ယ္စီမံကိန္း၏ ကနဦးအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ၂၇ စတုရန္းကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ အီတာလ်ံ-ထုိင္းႏွင့္ ရုိဂ်ာနာကုမၸဏီတုိ႔ ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိၿပီးေနာက္ ျမန္ထား၀ယ္ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ (Myan-Dawei Industiral Estate – MIE) အမည္ရ ကုမၸဏီျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းကုမၸဏီသည္ ထုိကနဦးစက္မႈဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းလာေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚေနေသာ္လည္း ေႏွာင့္ေနးေနသျဖင့္ တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္လာရန္ စတင္အားထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၾကသည္။

ITD ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ပရီခ်ိဳင္းသည္ မတ္လဆန္းက တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ၁၄ ဦးကုိ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္လာၿပီး ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရး ဥကၠ႒ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေသာ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း MIE ၏ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ဆုံခ်က္သီနာပြန္က ေျပာဆုိသည္။

“တရုတ္ေတြက အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္တဲ့ေနရာမွာ ၀င္လုပ္ပါမယ္။ ထား၀ယ္စီမံကိန္းကေန ဖူနမ္ရြန္ကုိ ေလးလမ္းသြားအျဖစ္ ခ်ဲ႕ဖုိ႔ေရာေပါ့”ဟု ဆုံခ်က္သီနာပြန္က ထုိင္းျပည္တြင္း သတင္းဌာန တစ္ခုကုိ ေျပာဆုိထားသည္။

ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္လာႏုိင္မည့္ တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏုိင္ငံပုိင္ႏွင့္ ပုဂလိက ႏွစ္ရပ္စလုံးမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိၿပီး King Trillian Company၊ China Railways Engineering Corporation Comapny (CREC) တုိ႔အျပင္ အာရွႏွင့္ ဥေရာပကုိ လႊမ္းၿခဳံအေျချပဳကာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရး တရုတ္အစုိးရက ရည္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ Silk Road Fund အမည္ရ ႏုိင္ငံပုိင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕လည္း ပါ၀င္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းတရုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အစုိးရသစ္ထံ အဆုိျပဳလႊာ တင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

“လာမယ့္ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔လည္း စီမံကိန္းအေပၚ အေကာင္းျမင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္”ဟု ဆုံခ်က္က ဆုိသည္။

တရုတ္တုိ႔ပါ၀င္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမွာ တရုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔သည္ ေဒသတြင္းတြင္ အားၿပိဳင္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အတြက္ တရုတ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ား စီမံကိန္းတြင္ အလ်င္အျမန္ပါ၀င္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဗ်ဴဟာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (DDA) မွ ဒါရုိက္တာ ဦးသန္႔ဇင္က ဆုိသည္။

အစိုးရအသစ္အေနႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမခ်မီ စီမံကိန္းကုိ အေသအခ်ာ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ မ်က္ႏွာမူကာ ဆုံးျဖတ္ရန္လုိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ထုိင္းက လိုသလို ဇာတ္ညြန္းေရးၿပီး လာလုပ္တဲ့ ပံုစံျဖစ္လို႔မရဘူး။ ျမန္မာအစုိးရမွာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိရမယ္”ဟု ဦးသန္႔ဇင္က ဆုိသည္။

MIE သည္ ကနဦးစက္မႈဇုန္ ဧရိယာအတြင္း စက္မႈဇုန္၊ လူေနအိမ္ေျခ တုိ႔အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရး ေျမျပင္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာက္ရြက္ေနၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးသတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ယင္းစက္မႈဇုန္တြင္ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ထုိင္းကုမၸဏီမွာ VSI Union ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အေအးခန္းစက္ရုံတစ္ခု တစ္ျဖစ္သည္။

ယင္းစက္ရုံသည္ စက္မႈဇုန္အတြင္း ေျမဧရိယာ ၄ ဧက ေပၚတြင္ စက္ရုံတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္စာထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုပ္ပုိးျပင္ဆင္ကာ ထုိင္းႏုိင္မွ တဆင့္ ျပည္ပတင္ပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္စီမံကိန္းကုိ ျမန္မာ-ထုိင္း-ဂ်ပန္ အစုိးရတုိ႔ သုံးပြင့္ဆုိင္ လုပ္ကုိင္ေသာ စီမံကိန္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလုိက္ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲေတြ႕ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
Dawei Watch|
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template