Headlines News :
Home » » အစုိးရသစ္ ဖြဲ ့စည္းေရး ႏွင့္ တာဝန္ လႊဲေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္သူမ်ားထံ သဝဏ္လႊာေပးပုိ ့

အစုိးရသစ္ ဖြဲ ့စည္းေရး ႏွင့္ တာဝန္ လႊဲေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္သူမ်ားထံ သဝဏ္လႊာေပးပုိ ့

Written By Aye Minn on Monday, December 7, 2015 | 8:35 AM


ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)
အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းေရး ႏွင့္ တာဝန္လႊဲေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ အတြက္ ညင္သာေခ်ာေမြ႕သည့္ တာဝန္ လႊဲေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ၊ အဂၢမဟာသေရစည္သူ၊ အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ ဦးသိန္းစိန္က ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ားထံ ေပးပုိ ့သည့္ သဝဏ္လႊာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ႏုိဝင္ဘာလ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ပထမပတ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္သူမ်ားထံ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျဖတ္သန္းေနရသည့္ အေန အထားအရ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆက္လက္ ေအာင္ျမင္ရန္ ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား သည္လည္း အစိုးရတိုင္းက အေလးထား စဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ သဝဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အစုိးရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ ေခ်ာေမြ ့ေစရန္ အစုိးရ အဖြဲ ့အစည္း အားလုံးႏွင့္ ဝန္ထမ္းအားလုံးကုိ လုိအပ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးကာ အစီအမံမ်ားကုိ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ကုိ ဥပေဒမ်ား ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ေတြဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းကုိလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကာလမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈရွိရန္ အထူးအေရးႀကီး သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အားလုံးအေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မႈျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီသည္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ယင္းမူေဘာင္ကို မၾကာမီ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲႏိုင္ေတာ့မည္ဟု အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထ႔ုိျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သေဘာတူေရးဆြဲထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး အျမန္ဆုံးပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရန္ ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းေရး နည္းလမ္းကို စြဲကိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးလိုလားခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖားကန္ ့ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမၿပဳိက်မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုကဲ့သို႔ အႏၲရာယ္ မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လိုေနၿပီဆိုသည္ကို သင္ခန္းစာ ရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ အကာအကြယ္ ကိရိယာအစုံ အလင္ရွိေရးႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးစသည့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း အထူး တင္းၾကပ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအမံမ်ားကို ေဒသ အာဏာ ပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာေစရန္ လည္းေကာင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္မ်ား ဖန္တီး ေပးႏိုင္ေစရန္ လည္းေကာင္း တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းကို သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
(Xinhua)
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template