Headlines News :
Home » » NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနား တက္ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ အခမ္းအနား ဆင္ႏႊဲသည့္အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္မည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ဟု KNU ဒုတိယဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနား တက္ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ အခမ္းအနား ဆင္ႏႊဲသည့္အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္မည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ဟု KNU ဒုတိယဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

Written By Aye Minn on Tuesday, October 13, 2015 | 9:32 PM

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီက KNU နယ္ေျမ ေလာ္ခီးလာ၌ ျပဳလုပ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေဆးဖိုး၊ KNU ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ မန္းၿငိမ္းေမာင္ တို႔ႏွင့္အတူ KNU ဒုတိယဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုးရာဇိန္ကို ေတြ႔ရစဥ္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားတက္ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ အခမ္းအနားဆင္ႏႊဲသည့္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း(KNU) ဒုတိယဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္တြင္ ေပးပို႔သည့္စာကို ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံရရွိသည့္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အေၾကာင္းျပန္အပ္ပါသည္ဟုဆိုကာ အခ်က္ငါးခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားမွာ ၀န္ႀကီးမွ မိမိအား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပေရးအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားသည့္အတြက္  ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ညႇိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အဆင့္ကို မေရာက္ရွိေသးဟု ခံယူပါေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့စဥ္က သေဘာတူညီခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသအတြင္း ထိုးစစ္ဆင္မႈ ရပ္တန္႔ေရးကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ၀န္ႀကီးအသိပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ NCCT ႏွင့္ SD အဖြဲ႕တို႔၏ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား တစ္ေလွ်ာက္လံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး လူမႈေရးအာမခံခ်က္မ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အခ်ိန္ကာလ နီးကပ္လာေလေလ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားၿပီး အေျခအေနမ်ား တင္းမာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္လည္း မ်ားစြာ စိုးရိမ္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္းႏွင့္ မိမိအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားမႈကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းၿပီး NCA လုပ္ငန္းအေပၚ အဟန္႔အတားျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိ၏ လက္ေတြ႔က်က်ျဖစ္ခ်င္သည့္ဆႏၵမွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ေန႔သည္  တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေသနတ္သံတိတ္သည့္ေန႔ ျဖစ္လာရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခု လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားကာ ျပည္သူလူထုမ်ားလည္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနၿပီး ဘ၀လံုျခံဳမႈမရွိသည့္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္  NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ခြန္အားမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ရွစ္ဖြဲ႔ရွိၿပီး ယင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA) ၊ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ ပအိုင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)ႏွင့္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ရွစ္ဖြဲ႔၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးပြဲသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
Eleven Media Group
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template