Headlines News :
Home » » သန္းေခါင္ယံဇာတ္လမ္း

သန္းေခါင္ယံဇာတ္လမ္း

Written By Aye Minn on Sunday, August 16, 2015 | 9:59 PM



အမ်ားသိၾကသည့္အတိုင္း ၁၂-၈-၂၀၁၅ ညသန္းေခါင္ယံေလာက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ USDP ႐ုံးခ်ဳပ္၌ ထူးျခားျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု သတင္းမ်ား တက္လာသည္။ ၁၃-၈-၂၀၁၅ ေန႔တြင္မူ ဦးေရႊမန္းကို USDP ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း USDP က တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည္။
အမ်ားအျပား အံ့ၾသတႀကီး ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သန္းေခါင္ယံ ဇာတ္လမ္းသည္ ယခုမွ ဆိုင္းမဆင့္ဗုံမဆင့္ ျဖစ္ျခင္းမဟုတ္၊ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးငါးႏွစ္ကတည္းက သေႏၶတည္ခဲ့သည္။
ဇာတ္လမ္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒက စသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ လႊတ္ေတာ္ဟူေသာ ဥပေဒမ႑ိဳင္ႏွင့္ အစိုးရဟူေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိ Check and Balance လုပ္ေအာင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ လႊတ္ေတာ္က ေယာင္ေယာင္ေလး သာေသာ္လည္း အစိုးရအႀကီး အကဲ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲလည္း ျဖစ္သည္။
တစ္ဖန္ သမၼတေနရာကို ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က နံပါတ္ ၄ ဦးသိန္းစိန္က ရသြားၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေနရာကို နံပါတ္ ၃ ဦးေရႊမန္းက ရသည္။ နံပါတ္ ၁ ႏွင့္ နံပါတ္ ၂ နားသြားလွ်င္ သမၼတေနရာကို ဦးေရႊမန္း ရမည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသလို ဦးေရႊမန္းကလည္း မွန္းထားပုံရသည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ေနရာခ်ထားေသာ ‘သူ’ သို႔မဟုတ္ ‘သူတို႔’ မည္သို႔တြက္သည္ မသိေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္မွာ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေပးလိုက္ေလသလား မသိ။ လႊတ္ေတာ္သည္ Institution အသစ္ ျဖစ္သလို USDP မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီ၊ အျခားပါတီမ်ား ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ ထိန္းရ ပိုခက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားစ႐ိုက္ ပိုရွိသည့္ ဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ထားခဲ့ေလသလား မသိ။ ထက္၊ ေအာက္ကို တမင္ေျပာင္းျပန္ လုပ္လိုက္ျခင္းဟုလည္း သုံးသပ္သူတို႔က သုံးသပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္က စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၉၊ ဦးေရႊမန္းက အပတ္စဥ္ ၁၁။ အေသးအဖြဲဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ျမင္သာသည္မွာ လႊတ္ေတာ္သို႔ သမၼတလာလွ်င္ အားလုံး မတ္တပ္ရပ္ ၾကရသည္။
ဘုရင္ေခတ္ကတည္းက ယေန႔ေခတ္ အထိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ဳိင္ကသာ ႀကီးစိုးသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ထက္စာလွ်င္ အစိုးရကို ပိုမက္သည့္ သေဘာ လူတို႔တြင္ ျမင္ရသည္။
တိုတိုေျပာရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ပြတ္တိုက္မႈ ျပင္းထန္လာသည္။ Check and Balance မူသေဘာေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္သလို ဦးေဆာင္သူ ႏွစ္ဦးအၾကားက ၿပဳိင္ဆိုင္ မႈ ‘လူ’ ေၾကာင့္ဟု ဆိုလ်င္လည္း မမွား။
အာဏာရပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္သည္ အေျခခံဥပေဒအရ ပါတီတြင္း တက္တက္ၾကြၾကြ လႈပ္ရွား၍မရသျဖင့္ ဦးေရႊမန္း ယာယီဥကၠ႒ ျဖစ္လာကာ USDP ကို ခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ပြတ္တိုက္မႈ ျပင္းထန္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ USDP တြင္း အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ေနရာမရေတာ့။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို Check and Balance လုပ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ USDP အၾကား ကြာဟလာသည္။ USDP အေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခပ္ခြာခြာေနသလို တပ္မေတာ္လည္း USDP ႏွင့္ ဟလာသည္မ်ား ျမင္ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးေလေလ တပ္မေတာ္ႏွင့္ USDP ထိပ္တိုက္ ေတြ႕လာေလေလ ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ပိုသြက္လက္လာ သလို ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ နီးကပ္လာသည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား အတူလုပ္ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပုံ ေအာက္တြင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အၿပီးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္ ျမန္လာကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာေသာ္လည္း ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အၾကား ကင္းကြာသည္ထက္ ကင္းကြာလာသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲနီးခ်ိန္တြင္ အာဏာ အလႊဲအေျပာင္း အတြက္ USDP က အရွိန္ျမႇင့္ ျပင္ဆင္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ထိပ္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအၾကား ၿပဳိင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္း၏ အားသာခ်က္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္အသုံးခ်ခြင့္ မရသျဖင့္ USDP ထင္တိုင္းမေပါက္။ ဦးေရႊမန္းသည္ သမၼတျဖစ္လိုေၾကာင္း ေၾကညာထား သည္မွာ ၾကာၿပီ။ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း သမၼတ ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာမူ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္သလို ေနာက္ဆုံး လက္ေလွ်ာ့လိုက္ပုံ ရသည္။
ဦးေရႊမန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တင္ေသာ သမၼတ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား NLD ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ထြက္လာသည္။ ဦးေရႊမန္းသည္ USDP ပါတီ၏ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျဖစ္သြားသည့္အတြက္ ပါတီကတင္ေသာ သမၼတေလာင္းျဖစ္ဖို႔ လမ္းမ်ားသြားသည္။
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္ တင္သြင္းျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ ခြဲေဝျခင္းတို႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ USDP တို႔ အျငင္းပြားၾကသည္။ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ မဲဆႏၵနယ္ ေပ်ာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မဲဆႏၵနယ္ အသစ္မ်ား ကေသာကေမ်ာ လိုက္ရွာၾကသည္။ USDP အားေကာင္းေသာ နယ္ပယ္တြင္ပင္ သမၼတအျခမ္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ဥကၠ႒လူမ်ားက ဖ်က္၊ ဥကၠ႒ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို သမၼတ ေထာက္ခံသူမ်ားက ဖ်က္ျဖင့္ ထိပ္ပိုင္း အကြဲအၿပဲေၾကာင့္ မဲျပားမည့္သေဘာမ်ား ေတြ႕လာရသည္။
၂၀၁၅အလြန္တြင္ ၁၉၅၀ ကာလမ်ဳိး ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရး အကြဲအၿပဲမ်ဳိး ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု တပ္မေတာ္က တြက္ပုံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ နဂိုလူအမ်ား တြက္ၾကသည္ထက္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ျပင္ဆင္လာသည္။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီးသားပဲ၊ ဘာလို႔သူတို႔က စိုးရိမ္ေနေသးတာလဲဟု ေျပာႏိုင္သည္။

အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လႊတ္ေတာ္တြင္း ထားရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္မူထူးျခားေသာ အေနအထားေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေတြ႕ရခဲေသာ အစီအမံမ်ဳိး ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေရရွည္မခံႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္ေသာ တပ္မေတာ္ လိုလားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္း ရွိေနရန္ လိုသည္ဟု တပ္မေတာ္က တြက္ပုံရသည္။ ပါတီတစ္ရပ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေထာင္ထားႏိုင္မွသာ ေရရွည္ စိတ္ခ်ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ USDP တြင္းမွတစ္ဆင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ႀကဳိးစားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဝင္မရ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္နည္းအျဖစ္ ပါတီ သီးျခားေထာင္ရန္ နည္းကို စဥ္းစားၾကပုံေပၚသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ ကပ္ေထာင္ေသာ ပါတီသည္ Brand ေပါက္ရန္မလြယ္။ အေျခခံ ၿမဳိ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ဆင့္တြင္ အေျခခိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေနာက္က်သြားၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ နဂိုရွိၿပီးပါတီႀကီး ျဖစ္သည့္ USDP ကို ေတာင့္တင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းဟု တပ္မေတာ္က သေဘာေပါက္ပုံရသည္။ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ထိုေနရာတြင္ သေဘာထားခ်င္း တိုက္ဆိုင္သည္။
ထို႔ေနာက္တြင္မူ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အၿငိမ္းစားယူသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးဘဲ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားစြာရွိေနခ်ိန္၊ တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ထိပ္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အၿငိမ္းစားယူျခင္းသည္ စိတ္ကူးေပါက္သလို ထလုပ္မရဘဲ စနစ္တက် အစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားမွသာ ရမည့္ကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ အခင္းျဖစ္ည ၈ နာရီတြင္ ဝန္ႀကီးငါးဦးႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီးမ်ား ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားက ေၾကညာသည္။ အၿငိမ္းစားယူ၊ ႏုတ္ထြက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၁၃-၈-၂၀၁၅ တြင္ USDP ေၾကညာခ်က္တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား အျဖစ္ ပါဝင္လာသည္။
ေနာက္ဆက္တြဲ အေရးႀကီး ေမးခြန္းမ်ား ရွိသည္။
ဦးေရႊမန္း ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။
ဦးေရႊမန္းသည္ ပါတီဒုဥကၠ႒၊ ယာယီ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခံလိုက္ရ ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း ဆက္ရွိေနမည္ဟု USDP က ေၾကညာသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံခ်က္မရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကို ဦးေဆာင္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ မိခင္ပါတီ USDP တြင္ ေနရာ လက္လြတ္သြားသည့္ ဦးေရႊမန္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္ေနဦးမည္လား။ ထိုေမးခြန္းကို ဦးေရႊမန္းကသာ ေျဖႏိုင္ၿပီး မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္စတင္လွ်င္ အေျဖ သိရေတာ့မည္။
ေနာက္တစ္ခုမွာ ဦးေရႊမန္းကို အစိုးရက ျပစ္မႈဥပေဒေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူႏိုင္သလား ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။
ဦးေရႊမန္း၏ သမၼတေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီဟု ဆိုရမည္သာ။ သို႔ေသာ္ ‘လူထု၏ သနားမႈ’ Public Sympathy အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ NLD ၏ သမၼတေလာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ထင္ေၾကးေပးၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္း အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိ မရွိက စကားေျပာေပလိမ့္မည္။ မဲပိုရေစမည့္ ၈၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုပင္ NLD က လတ္တေလာ ပယ္ခ်ထားရာ USDP ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ မရွိေတာ့ေသာ ဦးေရႊမန္းအေပၚ NLD က မည္သို႔သေဘာထားမည္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္သည္။ ဦးေရႊမန္းသည္ NLD တြင္မရွိေသာ အရာတစ္ခုခုကို ေပးႏိုင္မည္လား။
ႏိုင္ငံအေပၚ ဘယ္လို႐ိုက္ခတ္မလဲ။
ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းေတာ့မည္လားဟု စိုးရိမ္သံမ်ား ၾကားရသည္။ အာဏာသိမ္းမည္ဆိုလွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ တကူးတက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အစုလိုက္ ႏုတ္ထြက္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏုတ္ထြက္ၿပီး USDP တြင္းသို႔ ဝင္စရာမရွိပါ။ ယခု သဲႀကီးမဲႀကီး ျပင္ဆင္ေနသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ရန္ အာ႐ုံစိုက္ေနပုံရသည္။
ဦးေရႊမန္းကို ဥကၠ႒ေနရာမွ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၁ႏွစ္အၾကာတြင္ ဧရာမ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးတစ္ဦးကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ကို ဖယ္ရွားအၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို သူရဦးေရႊမန္းက ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကံၾကမၼာ၏ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ တိုက္ဆိုင္မႈျဖစ္သည္။
ဦးေရႊမန္း ဖယ္ရွားခံလိုက္ရသည့္ အတြက္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆုံရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ သုံးပြင့္ဆိုင္သာ က်န္ေတာ့မည္။ သုံးပြင့္ဆိုင္မွာလည္း သမၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာ သေဘာထား တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္သာ က်န္ေတာ့သည္။ ထိုႏွစ္ပြင့္ေတြ႕ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကာလအတြက္ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သင့္သည္။ သို႔မွသာ အာဏာအလႊဲအေျပာင္း ညင္သာမည္၊ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မည္။
ဦးေရႊမန္းအားႏွင့္ အသက္ဝင္လာေသာ လႊတ္ေတာ္ မည္သို႔ ဆက္စခန္းသြား မည္နည္း။ ဥပေဒမ်ားစြာ အတည္ျပဳရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ က်န္ေနေသးသည္။ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ပြတ္တိုက္မႈ ေလ်ာ့သြားမည္။
ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မည္သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္သလဲ။
ယခင့္ယခင္ မွတ္တမ္းမ်ားအရမူ ႀကီးႀကီးမားမား ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး အေရးယူခံရလွ်င္ သူႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ အေရးယူ ခံရတတ္သည္။ ယခုဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဆက္ထားျခင္း၊ ပါတီဝင္အျဖစ္ ဆက္ထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ထိုမွ်ေလာက္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ထဲအေရး ေပါက္ႏွင့္ေက်း ျဖစ္သျဖင့္ တပ္အပ္ မေျပာႏိုင္။ ဦးေရႊမန္း၏ တုံ႔ျပန္ပုံေပၚတြင္ မူတည္ႏိုင္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကဳိကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ စပ္ကူးမတ္ကူး ႏိုင္ငံမ်ား မဆိုထားဘိ အေျခက်ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ မုန္တိုင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ‘ဒီမိုကေရစီ နည္းက် အာဏာလုပြဲ’ ျဖစ္သည္။ အာဏာသည္ ‘ႏိုင္သူအကုန္ယူေၾကး’ zero-sum ေခၚ ‘သူႏိုင္လွ်င္ ကိုယ္႐ႈံး၊ ကိုယ္ႏိုင္လွ်င္ သူ႐ႈံး’ သေဘာတရား ရွိသည့္အတြက္ ညီအစ္ကိုၾကား၊ ဆရာဒကာၾကား၊ မိတ္ေဆြမ်ားၾကား ေသြးကြဲေစေသာ သေဘာရွိသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလ အခက္အခဲႀကီး မ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈကို အားကိုးရေသာ အခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေကာင္းအဆိုးကို ဒြန္တြဲ သယ္ေဆာင္လာသည္။ အာဏာရွိ အာဏာမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳ ရွားပါးလွသျဖင့္ ပိုၿပီး အႏၲရာယ္ႀကီးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သာယာညင္းေပ်ာင္းေသာ ‘အာဏာအေျပာင္းအလႊဲ’ ကိုသာ အလိုရွိပါသည္။
ေဇယ်သူThe Voice
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template