Headlines News :
Home » » ျပည္နယ္/တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားအား ကုိယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္မွဳ ကန္႕ကြက္ခံရ

ျပည္နယ္/တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားအား ကုိယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္မွဳ ကန္႕ကြက္ခံရ

Written By Aye Minn on Thursday, July 2, 2015 | 8:53 AM

ဂ်ဴလုိင္လ ၂ ရက္ ၂၀၁၅

 ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵျဖင့္ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ ရန္ - ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ ခ်က္ အား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ကန္႔ကြက္ လိုက္ပါသည္။

ဂ်ဴလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) နွင့္ ပတ္ သက္သည့္ ပုဒ္မမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး အမ်ားစုက လက္ရိွ ဥပေဒပါ အခ်က္အားျပင္ဆင္ရန္ သေဘာဆႏၵရိွခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးစလံုးမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ ေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ က -

‘ကမၻာ႔ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ႔ ျဖစ္တည္မႈ လူမ်ဳိးကိုးကြယ္ရာဘာသာေတြ အေပၚ အေျခခံျပီး မိမိ တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို သာ ေရးဆြဲထားတယ္ဆိုတာေပၚလြင္ ထင္ရွား ပါ တယ္။ ဒီကေန႔ အခ်ိန္ဟာ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြး ေႏြးျပီး ေနာက္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒ သၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသၾကီးေတြက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ အညီ တင္ေျမာက္မယ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မယ္ဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ေနရာေဒသေတြမွာ အဖြဲ႔အစည္း ေတြရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေတြေၾကာင့္ မ်ွတမႈမရိွတဲ႔ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းလံုး ညီညြတ္ မႈ ျပိဳကြဲျပီး ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈေတြရိွ လာ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ အညီ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေ တာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲကသာ ခန္႔အပ္ခြင့္ရိွတယ္ဆိုတဲ႔ အတိုင္း ဆက္လက္ထားရိွဖို႔ ဆႏၵျပဳလိုပါတယ္။ ‘ဟု ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရိွအသံုးျပဳေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ား အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားမွာ သမၼတ၏ သေဘာ ဆႏၵျဖင့္သာ ေရြးခ်ယ္ေနျခင္းျဖစ္ျပီး အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ ၄င္း၏ စိတ္ဆႏၵရိွပါက တင္ေျမွာက္ ခြင့္ရိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရိွ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ရိွ ျပည္ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာန အၾကီးအမွဴးသည္ ရာထူးအေလ်ာက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပ ထားျပီး ၄င္းမွာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ရိွ သျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ လက္ေအာက္တြင္ရိွသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ႏွစ္၆၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ျပသနာကိုျပန္ ၾကည့္ပါက တိုင္းရင္း သားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ တန္းတူ အခြင့္ေရးမ်ားအတြက္ လက္နက္စြဲကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး မိမိတို႔ေဒသအား မိမိတို႔မွ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာလည္း အခရာက်သည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနခဲ့သည္။

ယခုေဆြးေႏြးမႈမွာ ေဆြးေႏြးမႈသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စား လွယ္ အမ်ားအျပားက မူလအတိုင္းသာထားရိွရန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္းရွံုးနိမ့္ရန္ ေသခ်ာ သေလာက္ရိွေနျပီျဖစ္သည္ဟု သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေျပာခြင့္ရ စိုင္းလိတ္ က ေျပာ သည္။

ထုိ့ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား တန္းတူအခြင့္အေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္စ ရာျဖစ္ေနသည္ဟု လည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

အခုျပန္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ျဖစ္ စဥ္မွာဘာမွအဆင္သင့္မျဖစ္ဘူး။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးက တခ်ဳိ႕ေတာင္ ျပည္နယ္ ၀န္ ၾကီး ခ်ဳပ္ တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိစၥကို ေထာက္ခံတာ ေတြ႔ ရတာ။ အခုေ ဆြးေႏြးျ ပီးသေလာက္ျပန္သံုးသပ္ရရင္ ဘာမွ ေရေရရာရာ ျပင္ဆင္ဖို႔ မရိွေသးတဲ႔ အတြက္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ေလာက္ ဆက္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ ဆိုတဲ႔ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ - ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ယင္းအျပင္ ပန္ဆန္းတြင္ညီလာခံမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အား ျပင္ဆင္ေ ပးရန္ ဟူသည့္ အခ်က္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ခက္ခဲေ နသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား တည္ေ ဆာက္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေႏွာင့္ေႏွး သြားျ ပီျဖစ္ေၾကာင္း စိုင္းလိတ္က သံုးသပ္သည္။

ဂ်ဴလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ မႈအ တြက္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) နွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သွ်မ္းလႊတ္ေ တာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးမွ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္ ၄၃ ခ်က္အား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တခ်က္မွ မျပင္ရန္ ကန္႕ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ကို အသံုးျပဳျပီး ျပင္ဆင္ ရမည့္ ပုဒ္မမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမႈျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏိုင္သျဖင့္ ဥပေဒအရ ဆိုလ်ွင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

သ်ွမ္းသံေတာ္ဆင့္/စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template