Headlines News :
Home » » တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အၿပီးသတ္လက္မွတ္ ထုိးႏုိင္ရန္ တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲကို မၾကာမီ က်င္းပၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု တုိင္းရင္းသားအဆင့္ျမင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အၿပီးသတ္လက္မွတ္ ထုိးႏုိင္ရန္ တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲကို မၾကာမီ က်င္းပၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု တုိင္းရင္းသားအဆင့္ျမင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

Written By Aye Minn on Tuesday, July 7, 2015 | 8:44 AM

လက္ရွိအစုိးရ သက္တမ္းကာလအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို အၿပီးသတ္လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ဆုိင္ရာ ေရးဆြဲေရးတုိ႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းသြားရန္ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိလာသည့္အေပၚ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔၏ တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲကို မၾကာမီက်င္းပၿပီး စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဆင့္ျမင့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ဇူလုိင္ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ ကရင္ျပည္နယ္ ေလာ္ခီးလာေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းမွ ဖြဲ႕စည္းေပးလုိက္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အဆင့္ျမင့္ညိႇႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ဇူလုိင္ ၂ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါ အဆင့္ျမင့္ ညိႇႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း ကာလမွာပင္ အစိုးရ၏  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ညိႇႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔သည္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္တုိ႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္၌ ေတြ႕ဆုံ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကိဳညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ NCA မူၾကမ္းကို ဆက္လက္၍ တရား၀င္ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းရန္ အတိအက် မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မွာ တုိးတက္မႈရွိခဲ့ၿပီး UPWC ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ညိႇႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔၏ တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲကို ယခု ဇူလုိင္လတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ UPWC အလုပ္အဖြဲ႕ Myanmar Peace Center မွ ဦးလွေမာင္ေရႊက ဇူလုိင္ ၄ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

UPWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္တစ္ခု ရရွိေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာ ညိႇႏႈိင္းၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) တစ္ခုကို အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ေလာ္ခီးလာေဒသ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာထားအား ရယူခဲ့ရာ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ရွိသျဖင့္ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းရန္ အစည္းအေ၀းက ၁၅ ဦးပါ အဆင့္ျမင့္ညိႇႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွင့္ တရား၀င္ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဓိက ညိႇႏႈိင္းရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ အဖြဲ႕အစည္း သတ္မွတ္ေရးကိစၥ၊ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္ အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္မည့္ ႏုိင္ငံမ်ား သတ္မွတ္ေရးကိစၥႏွင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သတ္မွတ္ေရး ကိစၥတို႔ျဖစ္ၿပီး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ားမွ စကားလုံးေ၀ါဟာရ ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရန္ က်န္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေလာ္ခီးလာ အစည္းအေ၀းမွ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ အဆင့္ျမင့္ညိႇႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္(၁)မွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဂ်ာ၊ ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္(၂) မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပူးဇင္က်ဳံးတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Writer: 
ေအာင္ေဇာ္ထြန္း
Eleven Media Group
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template