Headlines News :
Home » , » UWSA ႏွင့္ အစိုးရတပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ ထိပ္တိုက္မွုျဖစ္ပြား - တပ္မေတာ္ ႏွင့္ စစ္ေရးျပန္လည္တင္းမာ

UWSA ႏွင့္ အစိုးရတပ္လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ ထိပ္တိုက္မွုျဖစ္ပြား - တပ္မေတာ္ ႏွင့္ စစ္ေရးျပန္လည္တင္းမာ

Written By Aye Minn on Friday, June 12, 2015 | 11:02 PM