Headlines News :
Home » , » ဖုန္ၾကားရွင္၏ MNDAA ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အခုိင္အမာ အေျချပဳခံစစ္ ဆင္ထားေသာ ပြိဳင့္-၂၂၀၂ ေတာင္ကုန္းအား တပ္မေတာ္က ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပုိက္ရရွိ

ဖုန္ၾကားရွင္၏ MNDAA ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အခုိင္အမာ အေျချပဳခံစစ္ ဆင္ထားေသာ ပြိဳင့္-၂၂၀၂ ေတာင္ကုန္းအား တပ္မေတာ္က ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပုိက္ရရွိ

Written By Aye Minn on Friday, May 15, 2015 | 10:21 PMေနျပည္ေတာ္-ေမ ၁၅

ဖုန္ၾကားရွင္၏ MNDAA ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အခုိင္အမာခံစစ္ဆင္ ထားေသာ ေလာက္ ကုိင္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ စီေကာ္လ်ံေဒသရွိ ပြိဳင့္-၂၂၀၂ ေတာင္ကုန္း အား ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွစ၍ ရာသီဥတု ဆုိးရြားျခင္း၊ ေျမ အေနအထား မတ္ေစာက္ၾကမ္းတမ္းျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပိတ္ဆုိ႔ ရင္ဆုိင္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားၿပီး ေမ ၁၂ ရက္တြင္ ရာသီဥတုျပန္ လည္ေကာင္း မြန္ လာျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ၾကမ္းတမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားအား သုံးသပ္ၿပီး ေျမျပင္ပစ္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕၊ သံခ်ပ္ကာတုိက္ယာဥ္ မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္း ပစ္ကူမ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ ေခ်မႈန္းခဲ့ရာ ေမ ၁၄ ရက္ ည (၁၀)နာရီ မိနစ္(၂၀)တြင္ အခ်က္ အခ်ာျဖစ္သည့္ ပြိဳင့္-၂၂၀၂ ေတာင္ကုန္း အား ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပုိက္ရရွိသည္။

ေလာက္ကုိင္ေဒသအတြင္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ MNDAA ေသာင္း က်န္းသူမ်ား အား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ရဲ၀ံ့စြန္႔စားစြာျဖင့္ တုိက္ခုိက္ ေခ်မႈန္း ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ အင္အား မ်ားၿပိဳကြဲ၍ ဆုတ္ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး ျပန္လည္စုစည္းကာ ဟုိထုိလင္ ရြာေတာင္ဘက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ မွတ္တုိင္အမွတ္ (၁၂၀)အနီးရွိ မတ္ေစာက္ေသာ ေက်ာက္ေတာင္တစ္ခုုျဖစ္သည့္ ပြိဳင့္-၂၂၀၂ ေတာင္ကုန္း တြင္ ခံစစ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

MNDAA ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေျမအေနအထားအရ အသာစီးရရွိ ထားေသာ ပြဳိင့္-၂၂၀၂ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ အခုိင္အမာဘန္ကာမ်ား အဆင့္ဆင့္ ေဆာက္ လုပ္၍ ျခံစည္းရုိးမ်ားကာရံကာ မုိင္းကြင္းႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီး အင္အား အေျမာက္အျမားျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္ဆင္မႈအား ခုခံတုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ေမ ၁၂ ရက္မွ စတင္၍ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ေလေၾကာင္းပစ္ကူ၊ အေျမာက္ လက္နက္ႀကီး ပစ္ကူႏွင့္ သံခ်ပ္ကာတုိက္ယာဥ္ပစ္ကူမ်ားရယူကာ စစ္ေၾကာင္း သုံးေၾကာင္းခြဲ၍ က်ားကုတ္ က်ားခဲအဆင့္ဆင့္ေျခကုပ္ယူၿပီး ၾကည္း၊ေရ၊ေလ၊တင့္ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ ထုိးစစ္ဆင္တိုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆင့္ဆင့္ပစ္က်င္းမ်ားတူး၍ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၿပီး အသက္ကုိပဓာနမထားဘဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့အနီးကပ္ တုိက္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲၿပီး ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တုိ္က္ခုိက္ေခ်မႈန္း မႈေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဆက္လက္ခုခံႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားစြာရရွိကာ ကစဥ့္ကလ်ား ဆုတ္ခြာ သြားသျဖင့္ အခ်က္အခ်ာပြိဳင့္ကုန္းအား ည ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ သိမ္းပုိက္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိိရသည္။

အလားတူ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေပၚတြင္တည္ရွိေသာ ပြိဳင့္-၂၂၀၂ ေတာင္ ကုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိေသာ ေတာင္ေၾကာေပၚမွ ၾကြင္းက်န္ေသာင္းက်န္း သူမ်ားအား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ေအာင္ေျမခ်ဲ႕တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းခဲ့ရာ ယေန႔ နံနက္(၉) နာရီခြဲတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၄င္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ပြိဳင့္-၂၀၇၁ ေတာင္ကုန္းအား ယေန႔ညေန(၆)နာရီတြင္ သိမ္းပုိက္ရရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ စီေကာ္လ်ံေဒသရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးခံစစ္ကုန္းျဖစ္ ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မွတ္တုိင္အမွတ္(၁၂၀)ရွိ ပြိဳင့္-၂၀၇၁ ေတာင္ကုန္းႏွင့္ ကာကင္း ကုန္းအား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းလ်က္ ရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္တြင္ MNDAA ေသာင္းက်န္းသူမ်ားထံမွ အရွင္ဖမ္းမိ ၂ ဦး၊ အေလာင္း ၂၄ ေလာင္း၊ လက္နက္မ်ိဳးစုံ ၉၁ လက္ႏွင့္ ခဲယမ္း၊ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ၊စစ္သည္အခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ေပးလွဴခဲ့ကာ အခ်ိဳ႕ မွာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ေဆးရုံမ်ားသုိ႔ အျမန္ဆုံးပုိ႔ေဆာင္၍ ကုသ ေပးလ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေလာက္ကုိင္ေဒသတစ္ခုလုံး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ MNDAA ေသာင္းက်န္းသူအၾကြင္းအက်န္မ်ား အေျချပဳေနထုိင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မရွိေစေရး၊ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရး၊ ဆက္လက္၍ နယ္ေျမရွင္း လင္းတုိက္ခုိက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(ျမ၀တီ)
MOI Webportal Myanmar
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template