Headlines News :
Home » » သၽွမ္းျပည္နယ္ကေန ၀ တကယ္ခြဲထြက္ေတာ့မွာလား

သၽွမ္းျပည္နယ္ကေန ၀ တကယ္ခြဲထြက္ေတာ့မွာလား

Written By လြင္႕ေမာင္ေမာင္ on Thursday, May 7, 2015 | 7:01 PM

ေမ ၁ - ၆ ရက္ေန႔ အထိ ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးပါတီ ကမကထျပဳ၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ ေရး တပ္မေတာ္နဲ႔ မိုင္းလားတပ္မေတာ္တို႔ ကူညီ ပံ့ပိုးမွု နဲ႔ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း ပန္ဆန္း ၿမိဳ႕မွာ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ရဲ့ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြ စုံညီတဲ့ ညီလာခံ တရပ္ က်င္းပ ၾကပါတယ္။ အိမ္ရွင္ ၀ တပ္ဖြဲ႕က ကိုယ္ပိုင္ ျပည္နယ္ ထူေထာင္နိုင္ ေရးအတြက္ ေထာက္ခံ မွုရဖို႔ ညီလာခံလက္ခံက်င္းပ ရျခင္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ား ထဲက အဓိကထဲက တခုပါ၀င္ပါတယ္။
ညီလာခံ ပထမ ေန႔ အဖြင့္မိန႔္ခြန္းမွာဘဲ ၀ တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္းက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပုံအရ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပိုင္း ဟိုပန္ခရိုင္အတြင္း ၃ ၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္းခရိုင္အတြင္း သုံးၿမိဳ႕နယ္ ကို စုစည္းၿပီး ၀ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရတိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့အဆင့္ ကို တက္ၿပီး ျပည္နယ္ အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရထံ ၀ တပ္ဖြဲ႕ တင္ၿပ ေတာင္းဆိုရင္ ေထာက္ခံ အသိ အမွတ္ျပဳေပးဖို႔ ပန္ဆန္းေရာက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ ရဲ့ ကိုယ္စား လွယ္ ေတြထံ ၀ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္းက ေတာင္း ဆိုလိုက္ပါတယ္။


ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ကေတာ့ ၀ ျပည္နယ္တည္ ေထာင္နိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းတာဟာ ၄င္းတို႔ရဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္။ သတ္မွတ္ အတည္ ျပဳဖို႔ က ေတာ့ တဦးတေယာက္၊ တသင္းတဖြဲ႕ တည္းနဲ႔ အဆုံးအျဖတ္ ေပးနိုင္မွာ မဟုတ္ဘဲ ပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္သားေတြကသာ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။


အစည္းအေဝး ေနာက္ဆုံးေန႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ထဲက ၁၁ ခ်က္ ေျမာက္မွာလည္း တက္ေရာက္ လာတဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ၀ အမ်ိဳးသား ျပည္နယ္အဆင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းအေပၚ နားလည္ေထာက္ခံၾကတယ္လို႔ ထည့္သြင္းေရးသား ထားပါတယ္။


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃ က မွ စ အထိမွာ -  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတိုင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ စတာေတြ နယ္နိမိတ္ေျပာင္းလဲ လိုရင္ သို႔မဟုတ္ အသစ္သတ္ မွတ္လိုရင္ ပထမ အဆင့္ ေဒသခံ ေတြရဲ့ ေထာက္ခံမွု ထက္ ဝက္ေက်ာ္ ရယူရမယ္။  ဒုတိယ အဆင့္  ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးရဲ့ ေဒသခံ ၄ ပုံ ၃ ပုံနဲ႔ အထက္ ေထာက္ခံမွု ရယူရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ တတိယအဆင့္မွာလည္း ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ အားလုံးရဲ့ေထာက္ခံမဲ ၄ ပုံ ၃ ပုံနဲ႔အထက္ ရယူၿပီးမွသာ လို အပ္ သလိုျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပး နိုင္မွာျဖစ္ တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရေခတ္က မည္သူ႔ထံမွ သေဘာထား ဆႏၵရယူျခင္းမရွိဘဲ သၽွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္ နဲ႔ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခြင့္ရ ေဒသ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္းၾကမ္း နဲ႔ ေလာက္ကိုင္ကို ကိုးကန႔္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ဆီဆိုင္၊ ဟိုပုံး နဲ႔ ပင္ေလာင္း သုံးၿမိဳ႕နယ္ကို ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရြာငံ နဲ႔ ပင္းတယ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ဓႏု ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဟိုပန္၊ ပန္ဝိုင္၊ နားဖန္း၊ မိုင္းေမာ၊ ပန္ဆန္း နဲ႔ မက္မန္းကို ၀ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသတိုင္း အျဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။


မည္သို႔ပင္ဆိုေစ လက္ရွိအေနအထားရ ၀ ေဒသ ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတိုင္း ေဒသ ထက္မက တျခားျပည္နယ္ နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးရထားတဲ့ အဆင့္ေတြထက္ အခြင့္ထူး ေတြပိုရေန ပါတယ္။ ၀ ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယားတခုလုံး ျမန္မာအစိုးရ တစိတ္တပိုင္း မၽွ ၀င္ေရာက္စြက္ ဖက္နိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးတာ ထုတ္လုပ္ သုံးစြဲမယ္ဆိုရင္ မည္သူ႔ထံမွ ကိုယ္ပိုင္ျပည္ နယ္ ေတာင္းဆိုဖို႔မလိုဘဲ ကိုယ္ပိုင္ နိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ ရွိေန ပါၿပီလို႔ ၀ စစ္မွု ထမ္းေဟာင္း တခမ္းဆိုင္ က ေျပာပါတယ္။


၀ ေဒသ အတြင္းမွာ ၀ ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္၊ ကိုယ္ပိုင္ရဲ တပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွု ေတြနဲ႔ ေဒသခံ ၆ သိန္းေက်ာ္ ကို ေစာင့္ေရွာက္မွုေပးေနတာပါ။ ၄င္းတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေၿမ ေဒသ ဟာလဲ ၁၇၀၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးထက္ တစ္ဆ နည္းပါး ပိုႀကီးေနပါတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဟာ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၀၀၀၀၊ ကယားျပည္နယ္ က ၁၁၀၀၀၊ မြန္ျပည္နယ္က ၁၂၀၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိတယ္လို႔ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ေျမတိုင္း အရာရွိ တဦးကေျပာပါတယ္။


၀ တပ္ဖြဲ႕ဟာ လက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေၿမ ပန္ဝိုင္ နားဖန္း မိုင္းေမာ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕နယ္ေတြအျပင္ ေတာင္ပိုင္း ထိုင္းနယ္စပ္ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္အတြင္းနဲ႔ မိုင္းဆတ္ ခရိုင္အတြင္း ေဒသ တခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေတာင္ပိုင္း ၀ ျပည္နယ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ ေပးဖို႔ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

၀ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ၀ တပ္ဖြဲ႕ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ေဒသဟာ ျပည္ ေထာင္စုႀကီးရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတခုသာ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ ခြဲထြက္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

အိုက္မူး(မိုင္းေယာ္)
သွ်မ္းသံေတာ္ဆင္႔
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template