Headlines News :
Home » » လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကိုသခ်ၤာနည္းျဖင့္တြက္ခ်က္ျခင္း - ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကိုသခ်ၤာနည္းျဖင့္တြက္ခ်က္ျခင္း - ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း

Written By လြင္႕ေမာင္ေမာင္ on Wednesday, May 6, 2015 | 5:00 PM


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းက ၆၆၄ ဦး ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါတီတစ္ခုဒါမွမဟုတ္ပါတီအစုတစ္ခုက ေရြးတဲ့သူသမၼတျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၃ ဦး အႏိုင္ရရင္စိတ္ခ်ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၃ ဦးႏိုင္ရင္၊ သူတို႔ေရြးတဲ့သူ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ၿပီေပါ့။ ၆၆၄ ဦးထဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦးက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကခန္႔တဲ့ သူေတြ၊ အဲဒီေတာ့ ၄၉၈ ဦးကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲကေနတက္မွာျဖစ္တယ္။

ဒီေတာ့ ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၈ ဦးထဲက ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၃ ဦးအႏိုင္ရေအာင္လုပ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းရဲ႕ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ႏိုင္ဖို႔လိုေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ပါတီေတြဟာလာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏိုင္ေပမယ့္ သူတို႔ေရြးတဲ့သူသမၼတမျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာသိသာျမင္သာတယ္။ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာေတြမွာဒီခ်ဳပ္ကကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့သတင္းဟာ သတင္းေကာင္းျဖစ္ေပမယ့္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္ရင္ သမၼတဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးနဲ႔စစ္တပ္က တင္တဲ့သူျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

အဲဒီမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးနဲ႔မဟာမိတ္ေတြဟာ အနိမ့္ဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၇ ဦးအႏိုင္ရရွိရုံနဲ႔၊ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦးနဲ႔ေပါင္းရင္ ၃၃၃ ဦးျပည့္တာမို႔၊ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔သူ႔မဟာမိတ္ေတြက ေရြးတဲ့သူ သမၼတျဖစ္လာမွာကို တားၿပီးျဖစ္ေနတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ၃၃၃ ဦးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၁၆၇ ဦးပဲအႏိုင္ရဖို႔လိုတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ဘာေတြဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးနဲ႔တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ပါတီေတြက တင္တဲ့သူ သမၼတမျဖစ္ဖို႔ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ထားမွာပဲ။

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကိုသခ်ၤာနည္းျဖင့္တြက္ခ်က္ျခင္း (၂)

၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ၊ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေရြးေကာက္ခံအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔၊ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးစီကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦးရွိေတာ့၊ ၁၆၆ ဦးအႏိုင္ရထားရင္၊ အဲဒီပါတီက ေရြးတင္တဲ့သူ ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္ဖို႔ေသခ်ာတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးရွိေတာ့၊ ၈၅ ဦးအႏိုင္ရရင္၊ အဲဒီပါတီက ေရြးတင္တဲ့သူ ဒုတိယသမၼတျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာျပန္ၿပီ။ ဥပမာအေနနဲ႔
ဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ပါတီေတြပဲဆိုပါစို႔။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၁၆၆ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၈၅ ဦးအႏိုင္ရရင္၊ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ပါတီေတြက ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးက ရရွိလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးရဖို႔လိုတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရကိုၾကည့္ရင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅၁ ဦးပဲ ျဖစ္တာကိုေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅၁ ဦးဆိုတာ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၆၆၄ ဦးရဲ႕ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ပါတီေတြဟာ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးလံုးကိုရၿပီး၊ ၃၃၃ ဦးမျပည့္လို႔ သမၼတေနရာကို လက္လြတ္လိုက္ရတာမ်ဳိးရွိလာႏိုင္တာကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ေကာင္းမယ္။ ၃၃၃ ဦးမႏိုင္ရင္ေတာ့
ဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ပါတီေတြက ေရြးတဲ့သူသမၼတ ျဖစ္လာဖို႔လံုးလံုးမေသခ်ာတဲ့သေဘာကေတာ့
 ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို သမၼတက ဖြဲ႕မွာျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ေနရာရတာဟာ ေနာက္လာမယ့္အစိုးရဖြဲ႕တဲ့အေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားသက္ေရာက္ႏိုင္ေျခမရွိဘူးဆိုတာ ထည့္တြက္
ဖို႔လိုမယ္ထင္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို သခ်ၤာနည္းျဖင့္တြက္ခ်က္ျခင္း (၃)

  ေရြးေကာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၈ ဦးထဲက ၃၃၃ ဦး အႏိုင္ရရွိမွသာဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ပါတီေတြအေနနဲ႔ေရြးတဲ့ ဒုတိယသမၼတဟာ သမၼတျဖစ္လာမယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

 တကယ္ေတာ့၃၃၃ဦးအႏိုင္ရရွိဖို႔ဟာလြယ္မေယာင္နဲ႔ခက္၊တိမ္မေယာင္နဲ႔နက္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
 ေရြးေကာက္ခံ၄၉၈ဦးကို ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးေတြအလိုက္ထပ္မံပိုင္းျခားၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္၊ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၇ ဦးဟာ ျပည္နယ္ခုႏွစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳေနၿပီး၊ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၉၁ ဦးဟာ တိုင္းေဒသႀကီးခုႏွစ္ခုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ။ အဲဒီမွာတိုင္းေဒသႀကီးေတြသက္သက္အႏိုင္ရရုံနဲ႔၊ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ပါတီေတြအေနနဲ႔၊ သမၼတေနရာအႏိုင္ရဖို႔မလြယ္တာကို ထပ္ေတြ႕ရပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးခုႏွစ္လံုးမွာ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ပါတီေတြက တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ ၂၉၁ ဦးပဲရေသးတာပါ။ ၃၃၃ ဦးေရာက္ဖို႔ ၄၂ဦးလိုေနေသးတာေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ေတြရဲ႕ သမၼတေရြးတဲ့ေနရာမွာအေရးပါအရာေရာက္မႈကို အထင္အရွားေတြ႕ရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာဒီခ်ဳပ္နဲ႔မဟာမိတ္ပါတီေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အႏိုင္ရရွိတာမရွိရင္ သမၼတေနရာအႏိုင္ရဖို႔ပိုခက္ခဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနနဲ႔၊၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာတိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္ပါတီေတြနဲ႔
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးကာ၊သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္အေနအထားကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္
 ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခ်က္နဲ႔ ဗ်ဴဟာေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ေနတာပါ။

  ေလးစားလ်က္-

ေ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template