Headlines News :
Home » » ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ရဲခ်ဳပ္မွာၾကား

ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ရဲခ်ဳပ္မွာၾကား

Written By Aye Minn on Saturday, May 9, 2015 | 12:54 AMဓါတ္ပုံ - Yangon Police 
  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္းမွ ၃၀.၄.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ၁၀၀၀ အခ်ိန္ တြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကၽြန္းေတာလမ္းႏွင့္ ဟံသာ၀တီလမ္းေထာင့္ရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တပ္ဖြဲ႕၊ ဌာနမ်ားမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾကားမႈမ်ား
 ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ရဲခ်ဳပ္မွာၾကားခ်က္ေတြထဲမွ အခ်က္တခ်ဳိ ့ကုိ ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

  ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍  အေျခခံအက်ဆံုး က႑မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပီးျပည့္စံုေအာင္ စီစဥ္ထားဖုိ ့လုိအပ္တယ္လုိ ့ရဲခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

လူစုလူေ၀း ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းရာမွာလည္း  ဥပေဒ သေဘာသဘာ၀ နဲ႔  သရုပ္သ႑ာန္ကို နားလည္ျပီး ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရမယ္။ ဘာဘဲလုပ္လုပ္  ဥပေဒ နဲ႔ညီရမယ္၊ က်င့္ထံုးဥပေဒ နဲ႔  ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂)ရပ္စလံုး ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။

မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေတာ့လည္း   ျဖစ္ပြားမွ အေရးယူျခင္းထက္  ၾကိဳတင္ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို  ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ အက်ဳိးရလာဒ္အေနနဲ႔  အနီးစပ္ဆံုး သၾကၤန္ကာလ မႈခင္းမ်ားကို  နမူနာထားေျပာလိုတယ္။    သၾကၤန္ကာလတြင္းမွာ  ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို  ပညာေပးျခင္း အေရးယူျခင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ မႈခင္းမ်ားက်ဆင္း သည္ကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရွိရတယ္။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့  သၾကၤန္နဲ ့ဆက္ႏြယ္တဲ့ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဘူး။ ယခင္ႏွစ္ထက္ သရုပ္ပ်က္၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့တယ္လုိ ့ရဲခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ သၾကၤန္မႈခင္းမ်ား အေျခအေန
မီဒီယာမ်ားႏွင့္လည္း  ထိေတြ႔ဆက္ဆံျပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရမယ္။ မိမိက ဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္သင့္သည့္ သတင္းမ်ား၊ ျပည္သူေတြအျမင္ရွင္းေစဖုိ ့ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္သလို  မိမိတို႔အား  မႈခင္းမ်ား ကူညီေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးေရးနဲ ့ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေရးအျပင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ပိုင္ယာဥ္၊ လက္ထိပ္တို႔အား မေလ်ာ္မကန္အသံုးမျပဳရန္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေရးကိုလည္း  သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား  လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိေစဖုိ ့  ဥပေဒ/လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ ့အညီ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ လစဥ္ On  The  Job  Training ကို  တစ္လလွ်င္  ေခါင္းစဥ္တစ္မ်ဳိးစီျဖင့္  လက္ေတြ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ႏႈတ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိ ပါတယ္။

ဥပေဒမ်ားသိထားရံုသာမက  ဥပေဒ၏ သရုပ္သ႑ာန္ကိုပါ  ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ေအာင္  ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

ဥပေဒစာအုပ္မ်ား  မ်ားေျမာင္သည့္အတြက္ အကယ္၍ ေမ့ေလ်ာ့သြားသည္မ်ားရွိက  ျပန္လည္ၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ ဥပေဒစာအုပ္  အလြယ္တကူမရွိ၍ဟု မျဖစ္ရေလေအာင္  ဥပေဒစာအုပ္မ်ား  ရဲစခန္းတိုင္းတြင္ ထုတ္ေပးထားရွိပါတယ္။

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ  ေျဖရွင္းရန္  ဇေ၀ဇ၀ါ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနသည့္ကိစၥ မ်ားတြင္  ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ကေလးျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္ျပီး  ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ကေလးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္  အမွားနည္း၍  အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးအေလးထားျပီး ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရဲတပ္ဖဲြ ့၀င္တဦး
သစ္ထူးလြင္
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template